โรงแรม brique

ราคา ห้องพักคู่ 1,800 บาท/เตียงเดี่ยว 1,600 บาท พร้อมอาหารเช้า
เบอร์ติดต่อ 0-5201-2555
เว็บไซต์ http://www.briquehotel.com

โรงแรม Bosssotel

ห้องแบบโมเดิร์นสไตล์ ราคา 1,100 บาท พร้อมอาหารเช้า
ห้องแบบคลาสสิค ราคา 900 บาท พร้อมอาหารเช้า
เบอร์ติดต่อ 08-8088-0980

ค้นหาโรงแรมในเชียงใหม่

ค้นหา


ติดต่อผู้ประสานงาน

นางสาวศรัญยา ไชยวงค์      0-5388-5908
  0-5388-5900 ,    cmrulibrary@gmail.com

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
   0-5388-5911 ,   0-5388-5900 ,    lib@cmru.ac.th