ทัศนศึกษา เส้นทางที่ 1

ขุนเขาม่อนแจ่ม ศึกษาเรียนรู้ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่


8.00 น. ออกเดินทางจากโรงแรมที่พัก
9.30 - 10.00 น. ม่อนล่อง ม่อนแจ่ม จุดชมวิวที่สูงสุดของขุนเขาม่อนแจ่ม
10.00 น. – 11.00 น. ม่อนอิงดาว จุดชมวิวทิวทัศน์ทะเลหมอกพระอาทิตย์ขึ้น พระอาทิตย์ตก และสวนไม้ดอกไม้ประดับ มุมถ่ายภาพสวยๆ สามารถมองเห็นทิวทัศน์ของอำเภอแม่แตง และแม่ริม และเป็นสถานที่ได้รับความนิยมของนักท่องเที่ยวและยัง เป็นสถานที่ถ่ายทำละครโทรทัศน์ และภาพยนตร์แนวโรแมนติกหลายเรื่อง
11.00 น. – 11.40 น. สวนองุ่นอีเดน ชมและสัมผัสสวนองุ่นไร้เมล็ดที่เปิดให้ นักท่องเที่ยวได้เข้าชม ถ่ายรูป และสามารถเก็บผลองุ่นสดๆ กลับบ้าน นักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสกับองุ่นพวงโตๆ
11.40 น. – 12.50 น. ไร่สตรอเบอรี่ปลายฟ้า ม่อนม่วน ชมและสัมผัสไร่สตรอเบอรี่ปลายฟ้าที่เปิดไร่ทำการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ที่นี่เป็นไร่สตรอเบอรี่ที่โอบล้อมไปด้วยขุนเขาอันอุดมสมบูรณ์และเงียบสงบ ทางไร่เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมตลอด และยังให้นักท่องเที่ยวได้เดินทอดน่องชมแปลงปลูกสตรอเบอรี่อย่างใกล้ชิด พร้อมรับประทานอาหารกลางวัน
12.50 น. – 16.00 น. ทัศนศึกษาสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ที่สมบูรณ์แบบที่สุดในประเทศไทย และมีมาตรฐานระดับนานาชาติ เป็นแหล่งรวบรวมพรรณไม้ชนิดต่างๆ โดยเฉพาะไม้ประจำถิ่น และไม้ที่กำลังจะสูญพันธุ์ เพื่อจัดปลูกขยายพันธุ์และศึกษาวิจัย สภาพโดยทั่วไปเป็นที่ราบและสูงสลับกันเป็นชั้นๆ
16.00 น. เดินทางกลับ

หมายเหตุ : กำหนดการณ์อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม


ติดต่อผู้ประสานงาน

นางสาวศรัญยา ไชยวงค์      0-5388-5908
  0-5388-5900 ,    cmrulibrary@gmail.com

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
   0-5388-5911 ,   0-5388-5900 ,    lib@cmru.ac.th